Obchody 700-lecia Straszyna

W 2021 roku Straszyn obchodzi 700-setną rocznicę pierwszej pisanej wzmianki historycznej.
W roku 1321 Fryderyk von Wildenberg, mistrz krajowy pruski Zakonu Krzyżackiego, nadał Stanisławowi Skłodowiczowi dobro służebne Straszyn. Stanisław Skłodowicz i jego spadkobiercy mają zakonowi czynić służbę wojenną na koniu w kraju na każde zawołanie oraz pomagać przy budowlach warownych.
W związku z tym w sołectwo Straszyn planuje całoroczne obchody, składające się z wielu wydarzeń, między innymi: inauguracji, budowy i otwarcia Parku 700-lecia, wydania książki o historii Straszyna, konkursy, koncerty, imprezy sportowe, publikacji pisma okolicznościowego.
Głównymi ideami przyświecającymi obchodom 700-lecia Straszyna jest rozwój społeczeństwa lokalnego, integracja, budowa tożsamości lokalnej, zachowanie i rozwijanie dziedzictwa.

Nowa akcja:
Strasznicy Drzew!