Straszyn 700-lecie

Środki z funduszu sołeckiego na obchody 700-lecia

22 września 2020 odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym zebrani głosowali m.in. w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2021.

Na obchody 700-lecia Straszyna zaproponowano 30.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na nagrody w konkursach, turniejach, organizację wydarzeń (np. sztafeta 700km), korespondencję, plakaty itp.

Zapraszamy do włączenia się w organizację obchodów: mieszkańców do wolontariatu, natomiast firmy lokalne do wsparcia finansowego.
kontakt@straszyn700.pl

Post a Comment