Strasznicy Drzew – zgłoszenie na teren gminny

Chcesz nasadzić drzewo w Straszynie na terenie gminnym?
Zgłoś się!
Razem wybierzemy miejsce oraz gatunek Drzewa, a następnie umówimy na sadzenie.

Otrzymaliśmy propozycje miejsc do nasadzeń drzew na działkach gminnych.
W tej chwili do wyboru są dwie lokalizacje:
  • szkolny parking (ok 15 szt razem: lipa drobnolistna, klon pospolity)
  • zbiornik wodny w pobliżu kościoła (ok 30 szt razem: brzoza (ew. jarząb mączny, robinia biała – akacja), jarząb pospolity, śliwa wiśniowa)
Poniżej mapki poglądowe:
Strasznicy Drzew: parking szkolny dolny - planowane drzewa
Strasznicy Drzew: parking szkolny dolny - planowane drzewa
Strasznicy Drzew: zbiornik wodny k. kosciola - planowane drzewa
Strasznicy Drzew: zbiornik wodny k. kosciola - planowane drzewa