Strasznicy-Drzew-Przedszkole-Straszyn

Strasznicy-Drzew-Przedszkole-Straszyn

Wkopanie pierwszego Drzewa - wójt Magdalena Kołodziejczak i ekipa przedszkola gminnego w Straszynie.

Wkopanie pierwszego Drzewa – wójt Magdalena Kołodziejczak i ekipa przedszkola gminnego w Straszynie.